عدسی فوق فشرده اپتکس 1.74 آسفریک
عدسی فشرده اپتکس1.67
عدسی نیمه فشرده اپتکس 1.60
عدسی بلوکنترل اپتکس 1.6
عدسی فتوکرومیک اپتکس 1.56
عدسی آنتی رفلکس اپتکس 1.50

نمایش 1 - 6 از 6محصول